งานฉลองครบรอบ 30 ปี ของบริษัท Synnex (Thailand)

synnex_2018

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) ได้เข้าร่วมจัดแสดงใน ซึ่งเป็นงานฉลองครบรอบ 30 ปี ของบริษัท Synnex (Thailand) ซึ่งมี Vender และ Dealer เข้าร่วมมากมาย โดยทาง พี ที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการสื่อสารโรงงานและระบบอัตโนมัติจากแบรนด์ MOXA อาทิ Industrial Ethernet Switch, Industrial Media Converter และ Embedded PC รวมถึง Demo ระบบ Smart Home ร่วมจัดแสดงภายในงาน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์