Asia IoT Business Platform

PT Automation ร่วมกับ Robustel ร่วมงาน Asia IoT Business platform ครั้งที่ 31

ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2562 แสดง IoT & M2M Hardware เพื่อให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงโอกาสสำหรับการสร้างระบบดิจิตอลในพื้นที่องค์กร พร้อมสนทนากับผู้ประกอบการในแง่มุมต่าง ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล ณ โรงแรม InterContinental Bangkok