โรงพยาบาลใช้ ASUSTOR NAS เป็นแผนของการสำรองข้อมูลในศตวรรษที่ 21

โรงพยาบาลใช้ ASUSTOR NAS เป็นแผนของการสำรองข้อมูลในศตวรรษที่ 21

เพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลสมัยใหม่ การใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ในเครือข่ายของตนเองในการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อพัฒนาการบริการทางการแพทย์อัจฉริยะสำหรับระบบข้อมูลทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า HIS (Healthcare/Hospital Information System) การใช้ HIS ได้กลายเป็นเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบัน ในระหว่างการดำเนินการของ HIS การทำงานตามปกติของระบบอาจเกิดความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้คาดคิด และอาจทำให้ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเกิดความเสียหายส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งาน

นอกเหนือจากข้อมูลทางการแพทย์แล้วฐานข้อมูล HIS ยังดำเนินการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ แต่ไม่จำกัดจำนวนการลงทะเบียนรายวัน ข้อมูลด้านเภสัชกรรม รวมไปถึงใบสั่งยาและการรักษาในโรงพยาบาล ในทุกๆ วัน โรงพยาบาลจะมีการสร้างข้อมูลใหม่และข้อมูลที่สร้างอาจสูงถึง 300 GB ซึ่งต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด

โรงพยาบาลพบว่าหลังจากซื้อ AS6212RD และเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน พวกเขากำหนดที่อยู่ IP ที่สอดคล้องกัน ติดตั้งไคลเอนต์ Avatar บนเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องสำรองข้อมูล ตั้งค่าการสำรองข้อมูลและการกู้คืนความเสียหาย พวกเขาพบว่า AS6212RD ทีความสามารถเกินความคาดหมายและสามารถรองรับความต้องการของพวกเขาได้อย่างดี สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโรงพยาบาลและคุณภาพทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น