BECOME OUR DEALER

BECOME OUR DEALER

ร่วมเป็นพันธมิตรการค้ากับเรา

บริษัท PT-Automations ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท MOXA , ADDER, ASUSTOR & ROBUSTEL ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฏหมายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยต้องการรับสมัครพันธ์มิตรทางการค้า เพื่อเป็นตัวแทนนำไปจัดจำหน่ายต่อกับ งานโปรเจ็ก , งานประมูล หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป

Tel: +66(2)077-6989 
Line: @pt-automations