งานสัมมนา Industrial IoT ณ ตึก Synnex สำนักงานใหญ่

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท พีที ออโตเมชั่น จำกัด

ได้จัดงานสัมมนา Industrial IoT ณ ตึก Synnex สำนักงานใหญ่

ทางบริษัทได้มีการนำเสนอ Product ที่เกี่ยวข้องกับ IIoT มีทั้งยี่ห้อ

Adder,Moxa,Robustel และได้มีการทำ Demo Solution ทั้ง 3 Product

ใช้งานร่วมกัน