การเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ IIoT เพื่อปูทางสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

การเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ IIoT เพื่อปูทางสู่อุตสาหกรรมอัจฉริยะ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์อุตสาหกรรมทั้งหมดของคุณช่วยให้คุณปลดปล่อยศักยภาพของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โซลูชั่น edge-to-cloud ของ Moxa ช่วยให้การเชื่อมต่อ IIoT ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากเครื่องจักรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหยุดชะงักของเครือข่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับสูง

เกิดอะไรขึ้นถ้าการเชื่อมต่อ IIoT ไม่มีอุปสรรคอีกต่อไป

Connect to Remote Monitoring

เชื่อมต่อระบบและเครื่องจักรที่หลากหลายเพื่อดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลจากระยะไกล

Connect to Predictive Maintenance

การรับและประมวลผลข้อมูลที่หลากหลายเพื่อนำมาคาดการณ์แผนบำรุงรักษาได้ล่วงหน้า

Connect to Mass Customization

การเปิดใช้งานเครือข่ายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการปรับแต่งเครือข่ายจำนวนมากที่เชื่อมต่อกัน

IoT Case Studies

รวม 6 กรณีศึกษาจากลูกค้าในด้านการผลิตอัจฉริยะและพลังงานอัจฉริยะ

  • การสร้างพื้นที่หน้างานในโรงงานที่ชาญฉลาดกว่า ด้วยการตรวจสอบจากระบบคลาวด์
  • การสร้างระบบสืบค้น เพื่อปรับปรุงระบบขนส่งแบบ Industry 4.0
  • การใช้ AIoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ SMB
  • การเปิดใช้งานการปรับแต่งจำนวนมากภายในโรงงานที่เชื่อมต่อถึงกัน
  • นำสิ่งที่ดีกว่า สู่วิถีชีวิตในชนบท
  • เปิดใช้งานรูปแบบบริการใหม่สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน