PT Automations ร่วมกับ JIB เข้าร่วมงาน Commart Join

ช่วง 21-24 มิถุนาที่ผ่านมา ทาง PT Automations ร่วมกับ JIB เข้าร่วมงาน Commart Join ซึ่งในงานมี Promotion สินค้า NAS ของ Asustor ทั้งลดแลก แจก แถม งานจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต