PT Automations ร่วมกับ CLPA ร่วมงาน Assembly and Automation Technology 2018

20-23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทาง PT Automations ร่วมกับ CLPA

ร่วมงาน Assembly and Automation Technology 2018

ณ Bitech Bang Na ซึ่งในงานจะมีการจัดแสดง เทคโนโลยีและนวัฒกรรมใหม่ๆ