สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว โดยนำ Internet of Things หรือ IOT มายกเครื่องกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุ ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว โดยนำ Internet of Things หรือ IOT มายกเครื่องกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน