PT Automation Team Outing 2019

PT Automation Team Outing 2019

PT Automation จัดกิจกรรม Team Outing 2019 ที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและของใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่เด็กๆ ที่มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ เมื่อวันที่ 26-27 มากราคมที่ผ่านมา

PT Outing