งานเสวนาพิเศษ “การประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย”

งานเสวนาพิเศษ “การประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 คุณพรเทพ วัชรอำนวย กรรมการการสายงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดดการ บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย” ในหลักสูตร iRobot รุ่นที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

Robotic