Synnex Roadshow 2018

PT Automation ร่วมกับพาร์ทเนอร์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ ในงาน “Synnex Roadshow 2018”

PT Automation ร่วมกับพาร์ทเนอร์นำผลิตภัณฑ์จัดแสดงโซลูชั่น Smart Factory ในงาน Synnex Roadshow 2018 เสนออุปกรณ์เกรดอุตสาหกรรม ทนอุณภูมิ -45˚ ถึง 75˚ เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ ยุค 4.0 โดยจัดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ใน จังหวัดของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และชลบุรี