Training PEA at Taiwan

Training PEA at Taiwan

PT Automation @ Matelax 2018

Training PEA at Taiwan

PT Automation และทีมงาน Moxa ประเทศไต้หวัน ร่วมให้การอบรมเกี่ยวกับสินค้า Moxa ในเรื่อง IEC 61850 สำหรับSubstation ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในงาน “On the job Training on IEC 61850 Substation (Elipse & Siemens)” ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The Ambassador เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน