TEL. & FAX +66(0)2-020-3301

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

PT AUTOMATION SOLUTIONS

สร้างอนาคตที่ชาญฉลาด
Pave the Way to Digitization in Oil and Gas

ความทนทานระดับเกรดอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ความทนทานระดับเกรดอุตสาหกรรมและได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ อุปกรณ์และระบบที่ใช้ในการตั้งค่าเหล่านี้จะต้องได้รับการออกแบบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วโลก สำหรับการป้องกันการระเบิดในสถานที่อันตราย มาตรฐานที่ต้องได้รับการรับรอง ได้แก่ UL/cUL C1D2, ATEX Zone 2, IECEx และ DNV GL/ABS/LR /NKOver 100 oil and gas fields around the world have been digitally transformed with Moxa technologies.

มั่นใจในความน่าเชื่อถือของเครือข่าย

มั่นใจในความน่าเชื่อถือของเครือข่าย

การหยุดทำงานของระบบที่ไม่คาดคิดในงานระบบน้ำมันและก๊าซ อาจนำไปสู่ความเสียหายรุนแรง อาจเกิดความเสียหายทางสินทรัพย์และแม้กระทั่งชีวิต: ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังระบบเครือข่ายและการทำงานตลอดเวลา ในขณะที่ฝั่ง OT (Operational Technology) เริ่มมีการเชื่อมต่อกับ IT ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาให้ระบบยังคงทำงานได้

การตรวจสอบระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องใช้กำลังคน

การตรวจสอบระยะไกลที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องใช้กำลังคน

ในขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซมีความซับซ้อนมากขึ้น ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือก็มีความสำคัญมากขึ้น นั่นหมายถึงอุปกรณ์ตรวจสอบในภาคสนามที่จำเป็นต้องมีการสื่อสารและทำงานร่วมกันก็มีมากขึ้นเช่นกัน จึงเป็นความท้าทายทางเทคนิคอย่างมากในการสร้างศูนย์ควบคุมเพื่อจัดการเครือข่ายที่อยู่ในระยะไกล จากอุปกรณ์หน้างานทั้งหมดและกระจายออกไปเป็นวงกว้าง

APPLICATIONS

Optimizing Network Communication for Offshore Oil Drilling Control Systems

To remotely monitor a drilling platform successfully, its entire infrastructure needs to be extremely reliable. Moxa’s products comply with maritime certifications, such as DNV GL, that certify their ability to operate in environments with varying temperatures, corrosion, and vibration.

Upstream : Offshore

Optimizing Network Communication for Offshore Oil Drilling Control Systems

To remotely monitor a drilling platform successfully, its entire infrastructure needs to be extremely reliable. Moxa’s products comply with maritime certifications, such as DNV GL, that certify their ability to operate in environments with varying temperatures, corrosion, and vibration.

Reliable Remote Monitoring for Drilling Rig and Wellhead Automation

Real-time monitoring and non-stop redundant communications are required for field site drilling data transmission and acquisition. Since onshore operations face environmental hazards and data sometimes need to be aggregated in a control center, Moxa has the industry expertise to build reliable networks for data acquisition and real-time monitoring.

Upstream : Onshore

Reliable Remote Monitoring for Drilling Rig and Wellhead Automation

Real-time monitoring and non-stop redundant communications are required for field site drilling data transmission and acquisition. Since onshore operations face environmental hazards and data sometimes need to be aggregated in a control center, Moxa has the industry expertise to build reliable networks for data acquisition and real-time monitoring.

Real-Time Monitoring of Oil Pipeline Systems

Multiple pumping stations, such as block valve stations and compressor stations, keep the pressure in the pipeline constant. Operators can quickly detect, locate, and prevent or resolve leaks, damages, and breaks by deploying a rugged, extendable fiber-optic Ethernet network. The network must be robust, secure, highly available, and include an integrated remote monitoring for pipeline operation to improve safety and reliability and reduce the total cost of the pipeline.

Midstream

Real-Time Monitoring of Oil Pipeline Systems

Multiple pumping stations, such as block valve stations and compressor stations, keep the pressure in the pipeline constant. Operators can quickly detect, locate, and prevent or resolve leaks, damages, and breaks by deploying a rugged, extendable fiber-optic Ethernet network. The network must be robust, secure, highly available, and include an integrated remote monitoring for pipeline operation to improve safety and reliability and reduce the total cost of the pipeline.

Ensure 24/7 Sustainable Production with Industrial Ethernet

The distributed control system (DCS) is the main control system, and is connected to the controller elements by Ethernet networks to manage and monitor the plant’s output and performance. Since non-stop 24/7 operation is crucial to the entire process, the Ethernet network system must have reliable redundancy to achieve high data availability and optimal productivity. In addition, a reliable and secure auxiliary system is used to detect and track unsafe events, such as leaks, to maintain safe operations.

Downstream

Ensure 24/7 Sustainable Production with Industrial Ethernet

The distributed control system (DCS) is the main control system, and is connected to the controller elements by Ethernet networks to manage and monitor the plant’s output and performance. Since non-stop 24/7 operation is crucial to the entire process, the Ethernet network system must have reliable redundancy to achieve high data availability and optimal productivity. In addition, a reliable and secure auxiliary system is used to detect and track unsafe events, such as leaks, to maintain safe operations.

บริษัท พีที ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

  • เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทรและแฟกซ์ : +66(0)2-020-3301
  • อีเมล์ : product@pt-automations.com
  • Facebook : facebook.com/ptautomations

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.

EN
TH